fbpx

Mobilya Sanayi

Dünya

Dünya mobilya pazarının en büyük üreticileri Çin, ABD ve Almanya’dır. Çin düşük iş gücü maliyeti, gelir artışı ve artan iç talep sonucunda mobilya üretim merkezi konumunda olup dünya üretiminin 1/3’ünden fazlasına sahiptir. 

Almanya ve ABD teknoloji kullanımıyla hammadde tedariğinde, İtalya ise tasarım konusunda lider konumdadır. 2018 yılı tahmini verilerine göre dünya mobilya üretiminin %54’ü Asya ve Pasifik Bölgesine aittir. AB, Norveç, İsviçre ve İzlanda %24 oranıyla ikinci sırada, Kuzey Amerika %15 oranıyla üçüncü sıradadır. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu AB dışında kalan Avrupa ülkeleri ve Rusya’da ise üretim, toplam üretimin %2’sine karşılık gelmektedir.

Centre for Industrial Studies (CSIL) tarafından 2019 yılında yayımlanan rapora göre, 2017 yılında dünya çapında mobilya tüketimi 431 milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşmiş olup 2018 yılında bu rakamın 458 milyar Dolar’a ulaştığı tahmin edilmektedir. Özellikle Asya pazarı, büyük geleneksel pazarların yanı sıra giderek önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Kişi başına mobilya harcaması özellikle Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’da artmaktadır.

Grafik I – Dünya Mobilya İhracatı

  • 2019 yılı dünya mobilya ihracatı %1,6 artışla 197,1 milyar $ oldu.
  • İhracatta başlıca ülkeler: %32,8 pay ile Çin, %6,9 pay ile Almanya ve %6,8 pay ile Polonya.
  • Türkiye 3,1 milyar $ ile 12. sırada yer alıyor.

Grafik II – Dünya Mobilya İthalatı

  • 2019 yılı dünya mobilya ithalatı 190,4 milyar $ oldu.
  • Başlıca ülkeler: %29,4 pay ile ABD, %8,1 pay ile Almanya ve %5,1 pay ile İngiltere.
  • Türkiye 548 milyon $ ile 46. sırada yer alıyor.

Türkiye

Türk mobilya endüstrisinin geçmişi 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 

Endüstriyel üretim 1970’li yıllarda başlamış olan sektör, 2018 yılı itibariyle  33,5 milyar TL üretim değerine sahiptir.

Geçmişte emek yoğun üretim yapan mobilya sektörü bugün sermaye yoğun ve teknoloji kullanan bir üretim alanıdır.

Türkiye’nin genel imalat sanayi içinde %4’lük bir paya sahiptir.

Sektörde önemli bir yer tutmamakla beraber, faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı, mutfak mobilyası başta olmak üzere artmaktadır. IKEA’nın İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’da açtığı ve açmakta olduğu perakende mağazaları da sektöre dinamizm getirmiştir.

Mobilya üretiminde önemli bölgeler sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa (İnegöl), Kayseri, İzmir ve Adana’dır.

İstanbul’da mobilya sektöründe en önemli iki merkez İkitelli Organize Sanayi bölgesinde yer alan Masko ile Ümraniye’de bulunan mobilya sanayi sitesi Modoko’dur.

Ankara mobilya üretiminde Siteler semtiyle özdeşleşmiştir. Siteler 5.000 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren 10.000’in üzerinde firma ile büyük bir organize sanayi bölgesidir. Ancak bu işletmeler emek yoğun işletmeler olup, büyük ölçekli üretim yapan firma sayısı azdır.

Büyük ormanlık alanlara sahip olan ve bunun sonucu olarak ağaç sanayiinin hızlı bir gelişme gösterdiği Bursa-İnegöl Bölgesi de gelişme dinamiği yüksek bir bölgedir. 

Kayseri’de mobilya sektörünün yükselişi kanepe, koltuk ve yatakla başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile önemli bir mobilya merkezi haline gelmiştir. 

İzmir’de Karabağlar ve Kısıkköy sektörün yoğunlaştığı mekânlar olup, şehir sahip olunan liman, ulaşım kolaylığı ile de ihracatta önemli atılımlar içerisindedir. 

2019 yılında sektör ihracatı 2,5 milyar $’dır. (%22 artış)

Irak, Libya, Suudi Arabistan, Almanya, ABD ve İsrail en önemli pazarlardır.

Grafik III – Türkiye’nin Mobilya İhracatı

Kaynak: TUİK – OAIB – Trademap